Serveis

Serralleria Metàl·lica

Fabricació i muntatge de tota mena de productes en acer i inoxidable

A partir de l’acceptació del nostre pressupost i haver definit les qüestions tècniques que s’adaptin a les necessitats, fabriquem en les nostres instal·lacions i muntem diferents productes com poden ser reixes i portes amb perfils metàl·lics, tant de ferro com amb inoxidable, així com amb perfils simples, perfilis tipus forja o amb cristalls.

Tanmateix, tenim experiència en el muntatge de policarbonat i de perfils o panell sandvitx, tant per a façanes verticals com per a tipus coberta, amb les seves corresponents rematades de xapa de ferro o alumini lacats.

És de la nostra especialitat el muntatge de tanques o xarxes per a poliesportius o recintes.

Així mateix, subministrem i muntem portes resistents al foc, amb tots els seus accessoris de panys anti-pànic, retenidors, etc. i realitzem reparacions i canvi de persianes metàl·liques.

A nivell de prevenció de riscos laborals, subministrem i muntem línies de vida verticals i horitzontals, amb el lliurament dels corresponents certificats i fitxes tècniques, així com el manteniment d’aquestes.

Estructura metàl·lica

Fabricació i muntatge de sistemes de perfils metàl·lics d’acer soldats o caragolats, segons especificacions tècniques

Els treballs consisteixen en el subministrament i muntatge de perfils laminats en fred o en calent, segons detalls del projecte, per a la composició d’estructures de suport metàl·liques, amb ajuda dels mitjans d’elevació tant de material com de personal, que siguin requerits.

S’inclouen per a elles, les homologacions dels procediments de soldadura com dels soldadors, així com certificats de realització d’aquestes, segons especificacions tècniques.

L’experiència que tenim en aquesta mena de treballs, ens permet un gran ventall de possibilitats, des d’estructures per al suport d’escales, coberts, bancades per a maquinària, estructures per a forjats, altells metàl·lics, etc.

Caldereria

Muntatge i fabricació mecànica per a la construcció d’elements a base de xapa conformada en fred i soldada segons especificacions

Aquests elements es treballen en les nostres instal•lacions, mitjançant l’ús de cisalla o plasma per al tall de les xapes, el plegat de les mateixes amb premsa plegadora hidràulica i el cilindratge mitjançant corrons hidràulics.

La varietat d’elements en aquest sector és àmplia, podent fabricar tremuges, bisinfins, canals de recollida de producte, bescanviadors de fum, xemeneies, cossos de caldera, etc.

Recentment ampliem negoci prenent la gestió de Caldereria Caiber, per jubilació dels actuals propietaris, dedicats exclusivament a la caldereria en acer inoxidable per a farmacèutica i alimentària.

 

Instal·lacions

Treballs bàsicament relacionats amb el subministrament i muntatge de canonada

Subministrament i muntatge de canonada a pressió, de canonada d’acer al carboni (Din o Astm) i d’inoxidables (mil·limètric, Iso, Din, Astm), mitjançant soldadura amb elèctrode revestit o tipus Tig.

Així mateix, tenim experiència en el muntatge de canonada de coure, polietilè, polipropilè, ja sigui soldat, electrosoldat, soldat, roscat o premsatge (tipus presfitting).

Aquests treballs inclouen l’ús dels mitjans d’elevació necessaris, així com la fabricació i muntatge del suport que sigui requerit.

S’inclou l’homologació dels procediments de soldadura i la dels soldadors, segons especificacions tècniques. Inclou la realització de proves de pressió certificades.

Soldadures Especials

Realitzem soldadures especials per als treballs més exigents

Col·laborem amb els millors distribuïdors d’elèctrodes, fils i varetes, així com d’equips i productes especials del mercat, per a poder respondre de manera immediata als requeriments més especials.

Disposem en els nostres tallers de generadors Inverters i equips de soldadura de diferents intensitats de potència, per a la majoria d’execució MIG, TIG i d’arc premut, així com equips manuals de tall per plasma.

CONTACTAR