Serveis

Fabricació i muntatge de sistemes de perfils metàl·lics d’acer soldats o cargolats, segons especificacions tècniques.

Muntatge i fabricació mecànica per a la construcció d’elements a base de xapa conformada en fred i soldada segons especificacions.

Treballs de soldadura per a respondre de forma immediata als requeriments més especials.

Treballs bàsicament relacionats amb el subministrament i muntatge de canonada.

Fabricació i muntatge de tot tipus de productes en acer i inoxidable.

Projectes destacats

CONTACTAR